Participatiebijeenkomst omwonenden en belanghebbenden

Datum: 28 maart 2024 om 15:30 -16:30 (sessie 1), 16:45-17:45 (sessie 2), 18:00-19:00 (sessie 3)
Locatie: Kromme Schaft 3, Houten
Bezoekers: Circa 120 personen verdeeld over alle sessies
Benadering: Via buurt flyeractie en een digitale nieuwsbrief
Aanwezig vanuit de initiatiefnemer: Marcel Calame, Hans van Lith, David Maarse, Guido Kok, Rik Gijtenbeek en Marjolein van der Velden

Introductie

In dit document wordt een samenvatting gegeven van de participatiebijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden van 28 maart 2024. In de eerste paragraaf wordt uitleg gegeven over het programma van elke sessie. In de tweede paragraaf worden de plenaire sessies beschreven.

Dit document is onlosmakelijk verbonden met de Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3 waarin alle vragen zijn gegroepeerd en zo volledig mogelijk zijn beantwoord.

Programma van de sessies

De participatiebijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden vonden plaats in "het hart" van het gebouw, de brug tussen het hoofdgebouw en het voorgebouw. In deze ruimte was veel beeldmateriaal opgehangen en waren verschillende plattegronden aanwezig, zodat omwonenden en belanghebbenden zich konden informeren over de ontwikkeling.

Plenaire sessie

Iedere sessie begon met een plenaire opening door de ontwikkelaar, waarin het project werd toegelicht en verschillende aspecten werden belicht, zoals het woonconcept, de doelgroep, de verkoopprocedure, de verkeers- en parkeersituatie, geluidsoverlast en het energievraagstuk. Daarna kregen omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid om vragen te stellen en in een laagdrempelige dialoog te treden met de ontwikkelaar. Het doel van deze sessies was om belanghebbenden te horen en, indien nodig, gezamenlijk tot mogelijke oplossingen of compromissen te komen.

Nadat alle vragen en opmerkingen naar tevredenheid van de aanwezigen waren beantwoord of gehoord, werd de resterende tijd benut voor een korte rondleiding door het gebouw. Tijdens deze rondleiding lag de nadruk op zichtlijnen en het beoogde gemeenschappelijke buitengebied.

Rondleiding door gebouw

Het team van de initiatiefnemer begeleidde alle bezoekers tijdens de sessies naar de 3e en/of 4e etage van het centrale voorgebouw. Op de betreffende verdieping hadden de bezoekers de gelegenheid om vrij rond te lopen. Hierdoor konden zij een beeld vormen van het gebouw en het uitzicht op de omgeving, inclusief mogelijk hun eigen woning. Tijdens de rondleiding nam het team van de initiatiefnemer uitgebreid de tijd om individueel in gesprek te gaan met de bezoekers.

Vragen en antwoorden - plenaire sessie & rondleiding

Tijdens zowel de plenaire sessie als de rondleiding was er de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen. Hierdoor ontstond gedurende de hele sessie een open dialoog over de verschillende aspecten van de ontwikkeling. Verschillende thema's kwamen aan bod, waarvan de belangrijkste waren: het concept en de doelgroep, de verkeerssituatie, het parkeren en geluidsoverlast.

Geclusterde vragen en antwoorden zijn te vinden in Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3

Datum: 28 maart 2024 om 15:30 -16:30 (sessie 1), 16:45-17:45 (sessie 2), 18:00-19:00 (sessie 3)
Locatie: Kromme Schaft 3, Houten
Bezoekers: Circa 120 personen verdeeld over alle sessies
Benadering: Via buurt flyeractie en een digitale nieuwsbrief
Aanwezig vanuit de initiatiefnemer: Marcel Calame, Hans van Lith, David Maarse, Guido Kok, Rik Gijtenbeek en Marjolein van der Velden

Introductie

In dit document wordt een samenvatting gegeven van de participatiebijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden van 28 maart 2024. In de eerste paragraaf wordt uitleg gegeven over het programma van elke sessie. In de tweede paragraaf worden de plenaire sessies beschreven.

Dit document is onlosmakelijk verbonden met de Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3 waarin alle vragen zijn gegroepeerd en zo volledig mogelijk zijn beantwoord.

Programma van de sessies

De participatiebijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden vonden plaats in "het hart" van het gebouw, de brug tussen het hoofdgebouw en het voorgebouw. In deze ruimte was veel beeldmateriaal opgehangen en waren verschillende plattegronden aanwezig, zodat omwonenden en belanghebbenden zich konden informeren over de ontwikkeling.

Plenaire sessie

Iedere sessie begon met een plenaire opening door de ontwikkelaar, waarin het project werd toegelicht en verschillende aspecten werden belicht, zoals het woonconcept, de doelgroep, de verkoopprocedure, de verkeers- en parkeersituatie, geluidsoverlast en het energievraagstuk. Daarna kregen omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid om vragen te stellen en in een laagdrempelige dialoog te treden met de ontwikkelaar. Het doel van deze sessies was om belanghebbenden te horen en, indien nodig, gezamenlijk tot mogelijke oplossingen of compromissen te komen.

Nadat alle vragen en opmerkingen naar tevredenheid van de aanwezigen waren beantwoord of gehoord, werd de resterende tijd benut voor een korte rondleiding door het gebouw. Tijdens deze rondleiding lag de nadruk op zichtlijnen en het beoogde gemeenschappelijke buitengebied.

Rondleiding door gebouw

Het team van de initiatiefnemer begeleidde alle bezoekers tijdens de sessies naar de 3e en/of 4e etage van het centrale voorgebouw. Op de betreffende verdieping hadden de bezoekers de gelegenheid om vrij rond te lopen. Hierdoor konden zij een beeld vormen van het gebouw en het uitzicht op de omgeving, inclusief mogelijk hun eigen woning. Tijdens de rondleiding nam het team van de initiatiefnemer uitgebreid de tijd om individueel in gesprek te gaan met de bezoekers.

Vragen en antwoorden - plenaire sessie & rondleiding

Tijdens zowel de plenaire sessie als de rondleiding was er de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen. Hierdoor ontstond gedurende de hele sessie een open dialoog over de verschillende aspecten van de ontwikkeling. Verschillende thema's kwamen aan bod, waarvan de belangrijkste waren: het concept en de doelgroep, de verkeerssituatie, het parkeren en geluidsoverlast.

Geclusterde vragen en antwoorden zijn te vinden in Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH HoutenUpdates


©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH HoutenUpdates


©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen