Participatiebijeenkomst Geinteresseerde Kopers

Datum: 25 maart 2024 van 17:30 -19:00. 
Locatie: Theater aan de Slinger, Houten
Bezoekers: Circa 300 personen
Benadering: Via de nieuwsbrief
Aanwezig vanuit de ontwikkelaar: Marcel Calame, Edgar Plasa, Hans van Lith, Jan Kwakernaak, David Maarse, Oliver Martens, Guido Kok, Rik Gijtenbeek en Marjolein van der Velden

Introductie

In dit document wordt een samenvatting gegeven van de participatiebijeenkomst voor geïnteresseerden van 25 maart 2024. In de eerste paragraaf zal uitleg worden gegeven over het programma van elke sessie. In de tweede paragraaf worden de plenaire sessies beschreven.
Dit document is onlosmakelijk verbonden met de "Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3 waarin alle vragen zijn gegroepeerd en zo volledig mogelijk zijn beantwoord.

Opening door Marcel Calame

Marcel Calame heette iedereen hartelijk welkom op de participatiebijeenkomst in het theater aan de Slinger. De bijeenkomst voor geïnteresseerden was verplaatst vanwege de grote belangstelling en de enorme hoeveelheid aanvragen. Hierdoor kon de veiligheid op de planlocatie (Kromme Schaft 3) niet worden gegarandeerd, en is er gekozen voor de theaterfaciliteit aan de Slinger.

Het project, dat al 18 maanden in uitvoering is, richt zich op de transformatie van een bestaand pand naar 233 appartementen. Het gebouw, bekend als het KPN pand, biedt door zijn moderne bouw en grote vloerdelen veel mogelijkheden voor de transformatie naar appartementen. Het team legt de nadruk op de inclusie van toekomstige bewoners in het ontwerpproces, met aandacht voor hun behoeften en wensen.

De Houtense Markt en Het Woonwensenonderzoek

Rik Gijtenbeek heeft vervolgens de markt en woonwensen in Houten belicht aan de hand van het uitgevoerde woonwensenonderzoek. Dit onderzoek had als doel om de behoeften en wensen van de lokale inwoners met betrekking tot huisvesting in kaart te brengen. De initiatiefnemer streeft naar het bieden van passende woonoplossingen, met name voor starters en doorstarters uit Houten. Rik belicht de schaarste aan betaalbare woonruimte, met een focus op betaalbare appartementen. Hij noemt ook enkele uitdagingen waarmee lokale bewoners worden geconfronteerd, zoals het overboden worden door kopers van buiten de regio.

Het woonwensenonderzoek onthult verschillende voorkeuren, zoals de vraag naar betaalbare studioappartementen met efficiënte indelingen, de wens om betrokken te zijn bij beslissingen over de afwerking en indeling van de woningen, en het belang van (digitale) voorzieningen en parkeergelegenheid. Specifieke aandacht wordt besteed aan het creëren van gemeenschappelijke ruimtes die voldoen aan de wensen van de bewoners, inclusief vervoersmogelijkheden zoals auto's, fietsen en openbaar vervoer.

Er wordt ook gesproken over de inzet voor het beperken van speculatie door middel van een antispeculatiebeding en de nadruk op het geven van voorrang aan inwoners van Houten. Verder benadrukt Rik het doel om woningen betaalbaar te houden en tegelijkertijd gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij het project te bevorderen. Het onderzoek toont verder aan dat er een sterke voorkeur is voor het samen ontwikkelen van gedeelde voorzieningen, waarbij de toekomstige bewoners inspraak hebben.

De ontwikkeling van het gebouw

Oliver Martens en Jan Kwakernaak bespreken de technische en architectonische aspecten van het project. De transformatie behelst vooral het interieur (moderne woonruimte met appartementen en gemeenschappelijke faciliteiten) van het gebouw, met behoud van de sterke buitenschil. Ze benadrukken de samenwerking met specialisten en onderzoeksbureaus voor diverse aspecten van de transformatie, zoals flora en fauna, verkeer, geluidsonderzoek, constructie, brandveiligheid en meer. Het projectteam werkt nauw samen met de gemeente en verwerkt feedback van participatieavonden in het ontwerp.

Het concept is gericht op het creëren van functionele, maar compacte appartementen, met aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes die bijdragen aan sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid. De appartementen worden ontworpen met moderne faciliteiten zoals vloerverwarming die ook kan koelen, en het project wordt gasloos - met een focus op duurzaamheid - door gebruik te maken van een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag).

De presentatie benadrukt het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp, vooral gezien de diversiteit van potentiële bewoners, variërend van starters tot ouderen. Er wordt ingegaan op de technische uitdagingen en oplossingen van de transformatie, zoals de integratie van het gebouw in zijn omgeving, de aanpassing van gemeenschappelijke ruimtes en de herinrichting van het buitenterrein voor betere toegankelijkheid en groenvoorziening.

Het project heeft ook aandacht voor duurzaamheid en het klimaat, met initiatieven zoals deelauto's en een mobiliteitsconcept dat past bij de behoeften van een doelgroep die mogelijk minder geneigd is een eigen auto te bezitten. Tot slot wordt de grove planning voor de omgevingsvergunning en de verdere stappen in het projectproces besproken.

De Verkoopprocedure

Vervolgens behandelt Rik Gijtenbeek het verkoop- en toewijzingsproces. Te beginnen met een oriëntatiefase waarin potentiële kopers informatie kunnen vinden over het project, inclusief verkooptekeningen, beschrijvingen en prijzen op de projectwebsite. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven en voorkeursappartementen opgeven, waarna toewijzing plaatsvindt op basis van een gunningsproces. Opening van de inschrijving wordt via de nieuwsbrief meegedeeld. Bij toewijzing neemt het verkoopteam contact op voor verdere gesprekken over afwerking en indeling. Indien niet geselecteerd, wordt men op een reservelijst geplaatst.

Na het gesprek met het verkoopteam en een beslissingsperiode worden de koop- en aannemingsovereenkomsten opgesteld voor de kopers die verder willen gaan. Vragen van geïnteresseerden en omwonenden worden ook opgepakt, zoals de mogelijkheid van extra verdiepingen (wat niet zal gebeuren), VvE (Vereniging van Eigenaren) kosten en de betrokkenheid van omwonenden bij het bouwproces. Het project zal waarschijnlijk gebruikmaken van een bouwapp om alle fases te documenteren en omwonenden en kopers te informeren.

Er is tot slot speciale aandacht voor de zelfbewoningsplicht om te voorkomen dat investeerders en speculanten de appartementen opkopen.

Vragen en antwoorden uit het publiek

In de plenaire sessie na de presentatie was er de mogelijkheid vragen te stellen. Er kwamen verschillende thema’s aan bod, waarvan de belangrijkste waren: timing van oplevering, energielabels, speculatiebeperkingen/weren van beleggers, voorrang voor Houtenaren en Houtenezen, selectie- en toewijzingsprocedures, inschrijfprocessen, VvE-kosten, de mogelijkheid voor ouders om voor kinderen te kopen en de betrokkenheid van de huidige bewoners en omwonenden bij het bouwproces.

Geclusterde vragen en antwoorden zijn te vinden in de “Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3"

Datum: 25 maart 2024 van 17:30 -19:00. 
Locatie: Theater aan de Slinger, Houten
Bezoekers: Circa 300 personen
Benadering: Via de nieuwsbrief
Aanwezig vanuit de ontwikkelaar: Marcel Calame, Edgar Plasa, Hans van Lith, Jan Kwakernaak, David Maarse, Oliver Martens, Guido Kok, Rik Gijtenbeek en Marjolein van der Velden

Introductie

In dit document wordt een samenvatting gegeven van de participatiebijeenkomst voor geïnteresseerden van 25 maart 2024. In de eerste paragraaf zal uitleg worden gegeven over het programma van elke sessie. In de tweede paragraaf worden de plenaire sessies beschreven.
Dit document is onlosmakelijk verbonden met de "Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3 waarin alle vragen zijn gegroepeerd en zo volledig mogelijk zijn beantwoord.

Opening door Marcel Calame

Marcel Calame heette iedereen hartelijk welkom op de participatiebijeenkomst in het theater aan de Slinger. De bijeenkomst voor geïnteresseerden was verplaatst vanwege de grote belangstelling en de enorme hoeveelheid aanvragen. Hierdoor kon de veiligheid op de planlocatie (Kromme Schaft 3) niet worden gegarandeerd, en is er gekozen voor de theaterfaciliteit aan de Slinger.

Het project, dat al 18 maanden in uitvoering is, richt zich op de transformatie van een bestaand pand naar 233 appartementen. Het gebouw, bekend als het KPN pand, biedt door zijn moderne bouw en grote vloerdelen veel mogelijkheden voor de transformatie naar appartementen. Het team legt de nadruk op de inclusie van toekomstige bewoners in het ontwerpproces, met aandacht voor hun behoeften en wensen.

De Houtense Markt en Het Woonwensenonderzoek

Rik Gijtenbeek heeft vervolgens de markt en woonwensen in Houten belicht aan de hand van het uitgevoerde woonwensenonderzoek. Dit onderzoek had als doel om de behoeften en wensen van de lokale inwoners met betrekking tot huisvesting in kaart te brengen. De initiatiefnemer streeft naar het bieden van passende woonoplossingen, met name voor starters en doorstarters uit Houten. Rik belicht de schaarste aan betaalbare woonruimte, met een focus op betaalbare appartementen. Hij noemt ook enkele uitdagingen waarmee lokale bewoners worden geconfronteerd, zoals het overboden worden door kopers van buiten de regio.

Het woonwensenonderzoek onthult verschillende voorkeuren, zoals de vraag naar betaalbare studioappartementen met efficiënte indelingen, de wens om betrokken te zijn bij beslissingen over de afwerking en indeling van de woningen, en het belang van (digitale) voorzieningen en parkeergelegenheid. Specifieke aandacht wordt besteed aan het creëren van gemeenschappelijke ruimtes die voldoen aan de wensen van de bewoners, inclusief vervoersmogelijkheden zoals auto's, fietsen en openbaar vervoer.

Er wordt ook gesproken over de inzet voor het beperken van speculatie door middel van een antispeculatiebeding en de nadruk op het geven van voorrang aan inwoners van Houten. Verder benadrukt Rik het doel om woningen betaalbaar te houden en tegelijkertijd gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij het project te bevorderen. Het onderzoek toont verder aan dat er een sterke voorkeur is voor het samen ontwikkelen van gedeelde voorzieningen, waarbij de toekomstige bewoners inspraak hebben.

De ontwikkeling van het gebouw

Oliver Martens en Jan Kwakernaak bespreken de technische en architectonische aspecten van het project. De transformatie behelst vooral het interieur (moderne woonruimte met appartementen en gemeenschappelijke faciliteiten) van het gebouw, met behoud van de sterke buitenschil. Ze benadrukken de samenwerking met specialisten en onderzoeksbureaus voor diverse aspecten van de transformatie, zoals flora en fauna, verkeer, geluidsonderzoek, constructie, brandveiligheid en meer. Het projectteam werkt nauw samen met de gemeente en verwerkt feedback van participatieavonden in het ontwerp.

Het concept is gericht op het creëren van functionele, maar compacte appartementen, met aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes die bijdragen aan sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid. De appartementen worden ontworpen met moderne faciliteiten zoals vloerverwarming die ook kan koelen, en het project wordt gasloos - met een focus op duurzaamheid - door gebruik te maken van een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag).

De presentatie benadrukt het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp, vooral gezien de diversiteit van potentiële bewoners, variërend van starters tot ouderen. Er wordt ingegaan op de technische uitdagingen en oplossingen van de transformatie, zoals de integratie van het gebouw in zijn omgeving, de aanpassing van gemeenschappelijke ruimtes en de herinrichting van het buitenterrein voor betere toegankelijkheid en groenvoorziening.

Het project heeft ook aandacht voor duurzaamheid en het klimaat, met initiatieven zoals deelauto's en een mobiliteitsconcept dat past bij de behoeften van een doelgroep die mogelijk minder geneigd is een eigen auto te bezitten. Tot slot wordt de grove planning voor de omgevingsvergunning en de verdere stappen in het projectproces besproken.

De Verkoopprocedure

Vervolgens behandelt Rik Gijtenbeek het verkoop- en toewijzingsproces. Te beginnen met een oriëntatiefase waarin potentiële kopers informatie kunnen vinden over het project, inclusief verkooptekeningen, beschrijvingen en prijzen op de projectwebsite. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven en voorkeursappartementen opgeven, waarna toewijzing plaatsvindt op basis van een gunningsproces. Opening van de inschrijving wordt via de nieuwsbrief meegedeeld. Bij toewijzing neemt het verkoopteam contact op voor verdere gesprekken over afwerking en indeling. Indien niet geselecteerd, wordt men op een reservelijst geplaatst.

Na het gesprek met het verkoopteam en een beslissingsperiode worden de koop- en aannemingsovereenkomsten opgesteld voor de kopers die verder willen gaan. Vragen van geïnteresseerden en omwonenden worden ook opgepakt, zoals de mogelijkheid van extra verdiepingen (wat niet zal gebeuren), VvE (Vereniging van Eigenaren) kosten en de betrokkenheid van omwonenden bij het bouwproces. Het project zal waarschijnlijk gebruikmaken van een bouwapp om alle fases te documenteren en omwonenden en kopers te informeren.

Er is tot slot speciale aandacht voor de zelfbewoningsplicht om te voorkomen dat investeerders en speculanten de appartementen opkopen.

Vragen en antwoorden uit het publiek

In de plenaire sessie na de presentatie was er de mogelijkheid vragen te stellen. Er kwamen verschillende thema’s aan bod, waarvan de belangrijkste waren: timing van oplevering, energielabels, speculatiebeperkingen/weren van beleggers, voorrang voor Houtenaren en Houtenezen, selectie- en toewijzingsprocedures, inschrijfprocessen, VvE-kosten, de mogelijkheid voor ouders om voor kinderen te kopen en de betrokkenheid van de huidige bewoners en omwonenden bij het bouwproces.

Geclusterde vragen en antwoorden zijn te vinden in de “Vragen en Antwoorden Kromme Schaft 3"

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH HoutenUpdates


©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH HoutenUpdates


©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen

InHuizen B.V.

Kokermolen 2
3994 DH Houten


Updates

©2024 Inhuizen - Zelfstandig maar niet alleen